Kleindierenvereniging Peklo

PEKLO heeft als doel een bijdrage te leveren aan een omgeving waarin mensen en dieren alle ruimte hebben om van het leven te genieten – een bijdrage in je hobby bewust te beleven. Dit begint met het liefdevol verzorgen van dieren.
De kleindierenvereniging PEKLO (Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging Lochem en Omstreken) organiseert jaarlijks een aantal activiteiten om de leden en belangstellenden in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen over (hun) dieren. En bij dat ontmoeten probeert de vereniging aanjager te zijn van een goede sfeer en respect voor mens en dier. Op deze site vindt u informatie over de vereniging en de verschillende diergroepen die aandacht krijgen van PEKLO.
Elke fokker wil graag dat zijn of haar dieren in prima conditie zijn voor de tentoonstellingen waar ze ingezonden worden: de fokkers zetten zich in voor sterke, glanzende dieren, strak in pels of verenpak. Hun vorm, type, kleur en pels- of veerstructuur, kortom alles wordt getoetst aan de rasstandaard normen. Schitteren op de show begint dan ook vanzelfsprekend met een goede dierenhouder die zorgt voor bij zijn of haar specifieke dieren passende huisvesting en verzorging. En daar hoort natuurlijk ook een passende voeding bij.

Konijnen

Als een konijnenras je hart heeft gestolen of als je van tentoonstellingen houdt, besteed je graag meer tijd en aandacht aan de verzorging en het opfokken van je konijnen. Zonder deze konijnenliefhebbers gaan oude rassen verloren of zullen bepaalde raseigenschappen aan kwaliteit inboeten.


Kippen in en rond het huis

Kippen zijn altijd bezig en zorgen voor leven in de brouwerij. Het zijn nuttige en gezellige huisdieren. Elke kip heeft een ander karakter en vele kunnen heel tam worden. Of je nu graag een lekker ei wilt of het gezelschap van de dieren waardeert, altijd is een levendige, gezonde kip het belangrijkst. De kwaliteit van sierkippen en -hanen hangt van veel factoren af. Om te beginnen is een goede genetische basis belangrijk. Dan volgen passende huisvesting, goede hygiene en de juiste aandacht en verzorging.

Duiven

Gezonde, vitale sier- en tortelduiven maken dat menig liefhebber volop geniet. De ene liefhebber houdt eenvoudig enkele duiven voor de gezelligheid, de ander fokt speciale rassen voor bijvoorbeeld tentoonstellingen. Van het Oosterse Meeuwtje tot de Coburger Leeuwerik, en van de Boeren Pauwstaart tot het Diamantduifje. Veel mensen houden sierduiven als aantrekkelijke en gezellige dieren in de volière, op de til of vrij op het erf. Menigeen geniet zowel van hun uiterlijk als van hun doen en laten. Het zijn leuke dieren om naar te kijken.

Eenzelfde beschrijving kunnen we geven over andere diergroepen die onder de kleindierenhouderij vallen, zoals Siervogels, Watervogels en Cavias.

Mocht u nog vragen hebben zij het over aanschaf of voeding, verzorging, het merken van dieren zoals het ringen van dieren etc. dan kunt u contact opnemen met onze secretaris (gegevens staan onder aan de homepage). Dan zal de secretaris dit voorleggen aan iemand binnen de vereniging die bekwaam is in een bepaalde diergroep om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.